Verzekeringen

Het zekere voor het onzekere nemen!

Voor bepaalde zaken moet u zich nu eenmaal verzekeren. Eerlijk gezegd is die zekerheid ook wel een lekker gevoel. Bij een verzekering hoopt u natuurlijk dat u hem nooit hoeft te gebruiken. Maar als het onverhoopt nodig is, dan is het toch goed dat u een verzekering hebt afgesloten.

U kunt bij ons terecht voor schadeverzekeringen, levensverzekeringen en zakelijke verzekeringen.

Voor meer informatie kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

Schadeverzekeringen

U wilt uw dierbare eigendommen graag beschermen tegen beschadiging of verlies. Mocht er zich onverhoopt toch een schade voordoen is het prettig om te weten dat u er goed voor verzekerd bent. Voorbeelden van schadeverzekeringen waarvoor u zich bij ons kunt verzekeren zijn o.a.:

Een opstalverzekering dekt schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van het huis afgesloten.

Naast het woonhuis zelf zijn ook zaken verzekerd als:

 •   bijgebouwen
 •   schuren
 •   schuttingen
 •   tuinaanleg, vaak in beperkte mate

De spullen in uw huis kunnen op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van deze schade.

Over het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Steeds meer verzekeraars bieden naast de algemene inboedelverzekering ook de allrisk dekking aan waardoor u nog uitgebreider verzekerd bent. Daarnaast is het bij een aantal verzekeraars nog mogelijk om een buitenshuisdekking mee te verzekeren waardoor uw inboedel ook buiten uw woning goed verzekerd is. U kunt denken aan de laptop van uw kinderen die zij dagelijks meenemen naar school.

Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u onbedoeld spullen van een ander beschadigt of dat iemand door uw schuld gewond raakt. In dat geval kunt u ervan uitgaan dat u hiervoor meestal aansprakelijk bent. Een schadeclaim kan hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u en uw gezin voor materiële schade (schade aan spullen) en letselschade (schade aan de gezondheid van mensen).

Als eigenaar van een motorrijtuig bent u wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Met de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM)-verzekering bent u niet verzekerd voor schade aan uw eigen motorrijtuig. Hiervoor zijn de beperkte cascoverzekering en de volledig cascoverzekering. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte WAM-verzekering afsluiten.

Beperkte cascoverzekering

Met de beperkte cascoverzekering is uw motorrijtuig verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, storm of bliksem. Of als uw motorrijtuig wordt gestolen. Ook ruitschade valt onder de beperkte cascodekking

Volledig cascoverzekering

Met de volledig cascoverzekering bent u ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorrijtuig. U bent ook verzekerd voor alle schade die gedekt wordt door de beperkte cascoverzekering. En als iemand anders schade aan uw motorrijtuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Bijvoorbeeld door vandalisme.

Naast de aanvullende cascodekkingen kan een autoverzekering ook verder uitgebreid worden met dekkingen voor inzittenden en rechtsbijstand.  

Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op rechtshulp. Afhankelijk van de gekozen module zijn geschillen op (onder meer) de terreinen verkeer, wonen en inkomen (waaronder fiscaliteit en sociale wetgeving) verzekerd. U heeft recht op juridische bijstand door de jurist van een rechtsbijstandverzekeraar. Maar ook de kosten van inschakeling van externe deskundigen of advocaten vallen onder de dekking, evenals de kosten van een gerechtelijke procedure.

De rechtsbijstandverzekering biedt niet alleen hulp in conflicten, maar ook als u ten onrechte een dagvaarding ontvangt van de Officier van Justitie. Als dat een overtreding of een misdrijf betreft met betrekking tot de module waarvoor u bent verzekerd, dan kan de verzekering recht geven op bijstand in de strafzaak.

U gaat op reis of op vakantie. Dan is het verstandig om u apart te verzekeren. U bent dan verzekerd voor schade of kosten door onvoorziene gebeurtenissen tijdens uw vakantie. Medische kosten zijn in het buitenland vaak hoger dan in Nederland. Sluit daarom een reisverzekering af met een vergoeding voor medische kosten.

Gaat u per jaar langer dan drie weken op reis? Dan is een doorlopende reisverzekering voordelig voor u. U bent dan een jaar lang voor alle vakantiereizen verzekerd. Een aflopende reisverzekering dekt één vakantiereis.

U heeft een vakantie geboekt. Maar deze kan niet doorgaan. Of u moet uw vakantie onderbreken. Dat komt door ernstige omstandigheden. Dan krijgt u meestal de reissom, of de huur die u heeft betaald voor een vakantiewoning, niet terug. De annuleringsverzekering helpt dan. U krijgt de kosten meestal vergoed voor alle leden van uw reisgezelschap. Natuurlijk alleen als alle deelnemers verzekerd zijn bij dezelfde verzekeraar.

Met deze verzekering bent u verzekerd als waardevolle voorwerpen of verzamelingen beschadigd, vermist of verloren raken. Dit komt door een oorzaak van buitenaf. Bijna alle schadeoorzaken zijn verzekerd, waar die ook zijn ontstaan.

Kostbaarheden zijn bijvoorbeeld:

 • antiek en kunstvoorwerpen
 • sieraden
 • muziekinstrumenten
 • foto- en filmapparatuur
 • audio- en videoapparatuur
 • postzegel-, munt- of andere verzamelingen

Als u een bromfiets heeft, dan bent u verplicht u te verzekeren tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. Deze dekking vormt de basis van de verzekering. Als u dat wilt, kunt u de verzekering uitbreiden met een cascodekking. U bent dan gedekt voor schade aan uw bromfiets.

Wat verzekert u mee?

De WA bromfietsverzekering dekt in ieder geval de schade die u met uw bromfiets toebrengt aan anderen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen de volgende zaken mee te verzekeren:

 • diefstal van de bromfiets;
 • schade aan de bromfiets door een aanrijding, ook als u daaraan zelf schuldig bent.

All risk

Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid van een volledige casco dekking met deze dekking bent u ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorrijtuig.

Deze verzekering dekt schade aan een caravan en ook aan de daarbij behorende voortent/luifel en de inboedel door vrijwel alle schadeoorzaken. De verzekering is bedoeld voor particulier en recreatief gebruikte caravans. Voor zakelijk gebruik en ook voor permanent gebruik gelden doorgaans afwijkende voorwaarden.

Er bestaan soortgelijke verzekeringen voor stacaravans, waarbij dan ook bijgebouwtjes en tuinaanleg kunnen worden meeverzekerd.

Wij bieden schadeverzekeringen aan van verschillende verzekeringsmaatschappijen. Heel vaak is het mogelijk om al uw schadeverzekeringen samen te voegen in één verzekeringspakket. U profiteert dan van extra premiekorting en het is erg overzichtelijk.

Wij hebben schadeverzekeringen voor zowel de particuliere als de zakelijk klant.

Levensverzekeringen

Een verzekering die wordt afgesloten op iemands leven, wordt ook wel een levensverzekering genoemd. Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen, zoals een overlijdensrisicoverzekering, uitvaartverzekering of kapitaalverzekering.

De overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat uw nabestaanden zonder financiële zorgen achterblijven,  nadat u onverwachts komt te overlijden. Het wegvallen van een inkomen kan immers een grote financiële impact hebben. Deze verzekering wordt vaak gesloten in combinatie met een hypotheek. Maar ook voor huurders kan deze verzekering een belangrijke aanvulling zijn.

Een uitvaart brengt vaak veel kosten en zorgen voor de nabestaanden met zich mee. Met een uitvaartverzekering is het mogelijk om de kosten van een uitvaart in geld en/of diensten te verzekeren. Hiermee kunt u er dus voor zorgen dat uw dierbaren in emotioneel moeilijke tijden zonder financiële zorgen achterblijven.

De kapitaalverzekering is een verzekering die uitkeert bij in leven zijn of bij overlijden. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk  om een kapitaal op te bouwen dat benodigd is voor een aanvulling op pensioen of aflossing van een hypotheek. Mocht er voor de afgesproken uitkeringsdatum een overlijden plaatsvinden, keert deze verzekering ook uit zodat de nabestaanden niet voor onverwachte problemen komen te staan.

Zowel de particuliere als zakelijke klant kan voor een levensverzekeringen bij ons terecht. Wij bekijken dan samen met u welke verzekering in uw persoonlijke situatie het beste bij u past.

Zowel de particuliere als zakelijke klant kan voor levensverzekeringen bij ons terecht. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Zakelijke verzekeringen

Ondernemen is risico’s lopen. Maar dat betekent niet dat u alle risico’s zelf kan en moet dragen. Attentiv heeft zich gespecialiseerd in de zakelijke verzekeringsmarkt en helpt u graag met het analyseren en overdragen van deze risico´s. Wij zijn u van graag van dienst in de diverse branches.

Inkomensverzekering

Een inkomensverzekering is een verzekering die in principe bedoeld is voor de zelfstandige ondernemer. Met deze verzekering kunt u het risico van een inkomensterugval door bijvoorbeeld ziekte of ongeval verzekeren. Voorbeelden van inkomensverzekeringen zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verzuimverzekering.

Bent u zelfstandig ondernemer met of zonder personeel? Of bent u van plan om een bedrijf te starten?

Neem voor meer informatie over inkomensverzekeringen contact met ons op.